خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات پارلمانی اسپانیا، کم تأثیر در بازارهای بورس

Access to the comments نظرها
انتخابات پارلمانی اسپانیا، کم تأثیر در بازارهای بورس
اندازه متن Aa Aa

روز دوشنبه همزمان با مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی اسپانیا بازارهای بورس این کشور تا میانۀ روز تغییر چشمگیری نداشته اند. شاخص برخی بورس های عمدۀ در مادرید، لندن و فرانکفورت تا ظهر دوشنبه با افتی نسبتی روبرو بود. به نظر می رسد بازارهای بورس بیشتر تحت تأثیر هشدار اخیر موسسۀ اعتبارسنجی مودی به فرانسه دربارۀ کاهش رتبۀ اعتباری این کشور به دلیل وضعیت اقتصادی اش هستند.

این در حالی است که اسپانیا نیز در برابر اتحادیۀ اروپا متعهد شده که بدهی‌های دولتی خود را تا سال ۲۰۱۳ به کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی خود کاهش دهد.

از دید برخی کارشناسان اقتصادی، کاهش بدهی های دولتی اسپانیا و کسری بودجۀ این کشور مطابق آنچه اتحادیۀ اروپا و بازارهای مالی از اسپانیا می خواهند بسیار آسان است. از نظر این کارشناسان برای این کار می توان از هزینه های جاری در اسپانیا کاست و مالیات را افزایش داد، اما ایجاد تحرک در اقتصاد این کشور کاری پیچیده است.