خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مراسم اعطای جایزه ساخاروف

نظرها
مراسم اعطای جایزه ساخاروف
اندازه متن Aa Aa

مراسم اعطای جایزه “ساخاروف” در بروکسل با حضور رئیس پارلمان اروپا و برندگان پیشین این جایزه و فعالان حقوق بشر، برگزار می شود. امسال، جایزه به پنج فعال “بهار عرب” داده شد.

“هنوز در کشورهای عرب دموکراسی برقرار نشده است. مبارزه برای آن در جهان عرب ریشه های دیرین دارد، اما تنها به تازگی توجه دنیا به آن جلب شده است.”

مراسم با یک کنفرانس در باره حقوق بشر همراه بود.

“در میان انواع آزدیها، آزادی بیان از همه مهمتر است. این چیزی است که مردم چین برای آن مبارزه کرده اند. آنها می خواهند بتوانند بویژه از طریق اینترنت حرفهایشان را بزنند، اما این درست همان ناحیه ای است که مقامات چین آنرا بشدت کنترل می کنند و می بینید که مبارزه شدیدی میان دو طرف در جریان است.”

در جریان کنفرانس ساخاروف، نقش فناوری جدید در ارتباط با مبارزه برای حقوق بشر مطرح شد. در گوشه دیگری از کنفرانس گروه مبارز حقوق بشر موسوم به “بانوان سفید پوش” حضور داشتند.

“یکی از جوایز ساخاروف به بانوان سفید پوش اختصاص یافت که آنها را بیشتر به مردم معرفی کرد. برخی می خواستند به ما نزدیک شوند و برخی دیگر با ما اظهار همبستگی کردند. ما در پارکها دست به اعتراض زده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی بیمار بوده ایم. مردمی که از کنار ما رد میشدند، با اشاره دست کارمان را تایید می کردند.”.

احقاق حقوق بشر، یکی از زمینه هایی است که پارلمان اروپا آنرا بدقت دنبال می کند. رئیس پارلمان اروپا گفت بروکسل نه تنها مرکز اتحادیه اروپا، بلکه سکوی حقوق بشر است.