خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنفرانس سران آمریکا و اروپا در واشنگتن

نظرها
کنفرانس سران آمریکا و اروپا در واشنگتن
اندازه متن Aa Aa

روز دوشنبه، کنفرانس سران آمریکا و اتحادیه اروپا در واشنگتن برگزار خواهد شد. در کنفرانس اخیر سران جی بیست در شهر کان، رئیس جمهور آمریکا بیش ازرهبران اروپا، با کشورهای در حال توسعه و چین به مذاکره نشست.

سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا می گوید:

“ما به اروپا پشت نکرده ایم بلکه نسبت به گذشته بیشتر بروی آسیا تمرکز داده ایم و می خواهیم اروپا هم به ما تاسی کند. ما شاهد نضج گرفتن قدرتهای تازه ای در آسیا هستیم و مهم است با آنها تماس برقرار کنیم. می خواهیم آنها را در نظام مدیریت جهانی که اروپا و آمریکا پیش کسوت آن بودند، شرکت دهیم.”

در کنفرانس واشنگتن، رهبران آمریکا و اروپا در مورد حمایت از دموکراسی در طرح “همجواری” اتحادیه اروپا، خاور میانه و شمال آفریقا ، و نیز همکاری در ارتباط با ایران مذاکره خواهند کرد.

مدیر بنیاد کارنگی در اروپا می گوید:

“زمان سوءظن آمریکا به ادغام اروپا و اینکه این ادغام برای آمریکا تهدید آمیز است، گذشته است، و اکنون آمریکا و اروپا به اتفاق عمل می کنند. آمریکا خواهان ثبات و سکون سیاسی اروپاست بویژه آنکه آمریکا می داند که تحولات اروپا بر این کشور تاثیر می گذارد.”

گام بعدی در مورد اوضاع سوریه و نیز سیاست اروپا و آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران بدون تردید در میان مسائل اصلی گفتگو ها خواهد بود.