خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درخواست مجارستان برای وام و کاهش رتبه اعتباری این کشور

نظرها
درخواست مجارستان برای وام و کاهش رتبه اعتباری این کشور
اندازه متن Aa Aa

درحالی که بحران مالی حوزه یورو هرچه پیچیده تر می شود، بحران اقتصادی مجارستان دغدغه تازه ای برای اتحادیه اروپا رقم زده است.

هفته گذشته مجارستان از صندوق بین المللی پول درخواست وام کرد، کشوری که تا پیش از آن چنین احتمالی را به شدت رد می کرد.

پس از آنکه مجارستان به پایین ترین رتبه اعتبار سرمایه گذاری نزد دو موسسه استاندارد اند پور و فیچ نزول کرد، موسسه اعتبار سنجی مودی نیز رتبه اعتبار سرمایه گذاری این کشور را کاهش داد.

برابر نموداری که از سوی کمیسیون اروپا ارائه شده، بدهی مجارستان ممکن است امسال تا 9/75 درصد تولید ناخالص ملی این کشور برسد که در مقایسه با سال گذشته 5 درصد کمتر است، اما به نظر کارشناسان اصلاحات مالی و پولی مجارستان کند و طی دوره ای طولانی خواهد بود.

دولت مجارستان درخواست وام از صندوق بین المللی و اتحادیه اروپا را اقدامی پیشگیرانه با توجه به گسترش بحران حوزه یورو می داند.

کابینه این کشور طرحی را برای کاهش هزینه های دولت به میزان 4 میلیارد دلار تا سال 2013 و نیز افزایش مالیات ها در دست تهیه دارد.