محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اسلام گرایی افراطی از تروریسم متفاوت است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسلام گرایی افراطی از تروریسم متفاوت است

در برنامه این هفته سخن شما، ویکتور از فونتن بلو در فرانسه پرسش خود را در زمینه اسلامگرایی افراطی در اروپا مطرح کرد و پاسکال فرارا از موسسه دانشگاهی اروپا به او پاسخ داد.
 
ویکتور: بدانم آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اقدام جدی علیه اسلام گرایی افراطی حاضر در اروپا انجام دهند؟
   
پاسکال فرارا: “اگر منظورتان اسلام گرایی افراطی است که به فعالیتهای تروریستی خیلی نزدیک است باید بگویم این موضوع متفاوت از بحث اسلام در اروپا است و شرایط آن متفاوت می باشد.
 
بطور کلی، در غرب سیاستهایی مبنی بر مبارزه علیه تروریسم وجود دارد. اما نباید افراط گرایی اسلامی و پدیده تروریسم بین المللی را یکی انگاشت.
 
فکر می کنم باید در برابر تروریسم بین المللی باید ایستاد. اما زمانیکه از اسلام سخن می گویم باید با عناصر آن با احترام برخورد کرد.
 
 در اروپا، یک اسلام اروپایی یا اسلام اهل مدارا داریم که نه فقط مهاجران بلکه شهروندان اروپایی که در اروپا به دنیا آمده هم به آن به عنوان دین اسلام باور دارند. در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا هم آزادی مذهب قید شده است.
 
اگر دینی که از سوی پیروانش عمل می شود، به تکثرگرایی احترام گذارد و از ارزشهای مربوط به مدارا الهام بگیرد و نسبت به زمینه های سیاسی، نهادی و قاون اساسی کشورها با احترام برخورد کند، در آن صورت با نگرش و دیدی باز روبرو هستیم.”
  
چنانچه شما هم پرسش یا نظری دارید می توانید در تارنمای یورونیوز، صفحه سخن شما مطرح کنید.