خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بدبینی یونانی ها به سیاستهای ریاضتی

نظرها
بدبینی یونانی ها به سیاستهای ریاضتی
اندازه متن Aa Aa

سرانجام در اولین ساعات چهارشنبه پارلمان یونان بودجه ریاضتی این کشور را تصویب کرد و از همان آغاز اعتراضات مخالفان یونانی را بدنبال آورد.

این بودجه به دولت این امکان را می دهد تا با صرفه جویی رشد ناخالص داخلی را از 9 درصد به 5.4 درصد کاهش دهد.

بسیاری از یونانی ها با دیده تردید به این اصلاحات می نگرند:

“اوضاع بدتر می شود چون مردم پولی در بساط ندارند. وقتی پولی نیست تجارتی نیست. و برای رونق اقتصادی باید پول را وارد چرخه اقتصادی کرد.”

“هیچ چشم انداز روشنی نمی بینم. آنها فقط رویای می بافند. کاملا از همه چیز نا امید شده ام.”

برخی از کارشناسان اقتصادی مخالف سیاستهای ریاضتی بر این باورند که سیاست کاهش بودجه سرمایه گذاریها در قاره اروپا را کاهش داده و به تبع چرخه تولید دیگرمثل سابق نمی چرخد. این عده می گویند راه حل خروج از بحران تزریق سرمایه به صنایع مادر و تولیدی کشورهاست.