خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامۀ کشمکش بر سر نتیجۀ انتخابات جمهوری دموکراتیک کنگو

نظرها
ادامۀ کشمکش بر سر نتیجۀ انتخابات جمهوری دموکراتیک کنگو
اندازه متن Aa Aa

 
اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری دموکراتیک کنگو به بلژیک نیز رسیده است. جمعه شب طرفداران اتین چیسکدی، نامزد مخالفان دولت این کشور در حمایت از او تجمع اعتراضی برگزار کردند. در جریان این تجمع در بروکسل، پایتخت بلژیک، عده ای نیز دستگیر شدند.
 
در کینشازا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو نیز اعلام انتخاب مجدد ژوزف کابیلا، رئیس جمهوری کنونی برای این سمت واکنش های متفاوتی برانگیخته است.
 
برخی می گویند که ژوزف کابیلا نه اهل کشور آنها، بلکه اهل رواندا است. بعضی از طرفداران ژوزف کابیلا هم به خیابان رفتند تا بر صحت پیروزی او و حمایت از وی تأکید کنند.
  
 
براساس اعلام کمیسیون ملی انتخابات جمهوری دموکراتیک کنگو، ژوزف کابیلا، رئیس جمهوری کنونی به نزدیک ۴۹ درصد آراء و اتین چیسکدی به ۳۲ درصد آراء دست یافت. با وجود این در پایتخت این کشور طرفداران رئیس جمهوری کنونی در اقلیت هستند.
 
وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از اعلام نتیجۀ رسمی انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی ژوزف کابیلا عادی نیست. اتین چیسکدی، رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری نیز مدعی پیروزی است. همزمان نگرانی های بین المللی نیز از درگرفتن ناآرامی های تازه در جمهوری دموکراتیک کنگو افزایش یافته است.