خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توافق سران اروپا به معنای پایان بحران مالی نیست

نظرها
توافق سران اروپا به معنای پایان بحران مالی نیست
اندازه متن Aa Aa

توافق 26 کشور اروپایی در نشست بروکسل بر سر یک پیمان مربوط به نظم پذیری مالی بیشتر و کنترل بودجه کشورهای عضو، به معنای پایان بحران حوزه یورو نیست.
 
علیرغم رشد نسبی ارزش سهام در بازارهای مالی در روز جمعه، واکنش این بازارها نسبت به توافق نشست بروکسل بسیار محتاطانه بوده و سایه بحران بر کشورهایی چون اسپانیا و ایتالیا همچنان سنگینی می کند.
 
از سوی دیگر، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به خاطر منزوی کردن این کشور در اتحادیه اروپا با انتقادهای جدی روبرو شده است.
 
نیک کلگ، معاون نخست وزیر بریتانیا می گوید:
 
“در هر گونه اظهار خوشحالی نسبت به نتایج نشست سران یورو باید احتیاط کنیم که به دنبال چه هستیم. این خطر بالقوه وجود دارد که اگر بریتانیا به حاشیه رانده شود، شاهد دو روند متفاوت توسعه در اروپا باشیم و این در زمینه رشد و اشتغال برای بریتانیا بد است.“ 
 
عملکرد دیوید کامرون در میان مردم نیز واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.
 
یکی از شهروندان می گوید: 
“او احترام خود را بین رهبران اروپایی و نیز در خود حکومت بریتانیا از دست داد. او همچنین عزت و اعتبار خود نزد مردم را نیز از دست داد.”
 
و شهروندی دیگر: 
“فکر می کنم که تصمیم کامرون در استفاده از حق وتوی بریتانیا تصمیم مورد پسندی بود. اگر چه این سئوال برایم مطرح است که او بنا به منافع کشورش عمل کرده یا به خاطر محبوبیت خودش.“ 
  
برخی نیز بر این نظرند که وتوی تصمیمات رهبران اتحادیه اروپا می تواند به معنای خروج تدریجی بریتانیا از این اتحادیه باشد.