خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت ائتلافی آلمان از خطر سقوط رهایی پیدا کرد

نظرها
دولت ائتلافی آلمان از خطر سقوط رهایی پیدا کرد
اندازه متن Aa Aa

با شکست مخالفان یورو در انتخابات درون حزبی لیبرالها، دولت ائتلافی آنگلا مرکل نفس راحتی کشید.

گروه کوچکی به نام مخالفان یورو در حزب دموکراتهای آزاد، که یکی از احزاب حاضر در دولت است، مخالف مشارکت آلمان در تامین پول صندوق ثبات مالی اروپا است.

در صورت پیروزی مخالفان یورو در این رای گیری آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در به تصویب رساندن قوانین مهم درباره خروج از بحران مالی یورو با مشکل مواجه می شد.

فیلیپ روسلر، رهبر حزب دموکراتهای آزاد می گوید: «حزب دموکراتهای آزاد همچنان به عنوان یک حزب طرفدار اروپا به کار خود ادامه می دهد.»

با شکست مخالفان یورو، فیلیپ روسلر جوان که حدود شش ماه قبل رهبری حزب را عهده دار شد توانست از یکی از مهمترین چالشها در برابر هم حزبیهایش نجات پیدا کند. هر چند این پیروزی خفیف نمایانگر شکنندگی ائتلاف تشکیل دهنده دولت است.

سوسیال دموکراتها و سبزها که مخالف دولت هستند این رای گیری درون حزبی را نشانه ای از وجود بحران رهبری در دولت خوانده اند.