خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ساب دوباره در سراشیبی ورشکستگی

نظرها
ساب دوباره در سراشیبی ورشکستگی
اندازه متن Aa Aa

شرکت خودروسازسوئدی، ساب، دوباره در سراشیبی ورشکستگی قرار گرفت.

در حالیکه دو شرکت چینی یانگ مان و پانگدا پس از ماهها بحث ومذاکره در نهایت با خرید ساب موافقت کردند و قرار داد اولیه امضاء شد، اما شرکت آمریکایی جنرال موتورز که صاحب قبلی ساب بود با انتقال گواهی اختراع فن آوریها به طرف چینی مخالفت کرد و معامله فسخ شد.