خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب در پرتغال حرکت قطارها را متوقف کرد

نظرها
اعتصاب در پرتغال حرکت قطارها را متوقف کرد
اندازه متن Aa Aa

در پرتغال به دلیل اعتصاب سه روزۀ کارکنان خط آهن، روز جمعه حرکت قطارها متوقف شد. در شهر پورتو حرکت قطارها به طور کامل متوقف بود. در این روز تنها سفرهای خدماتی قطارها جریان داشتند. کارکنان خط آهن در پرتغال به دلیل تدابیر صرفه جویی و اقدام های انضباطی ای دست از کار کشیدند که به دلیل اعتصاب قبلی شان علیه آنها اعمال شده است.