خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض مجارها به لایحه "ضد دموکراسی" دولت

اعتراض مجارها به لایحه "ضد دموکراسی" دولت
اندازه متن Aa Aa

چند نماینده پارلمان مجارستان و گروهی از ساکنان بوداپست روز جمعه در اعتراض به یک لایحه دولت که آن را ضد دموکراسی می دانند، اعتراض کردند.

معترضان در جلوگیری از تصویب لایحه مربوط به انتخابات، خود را به نرده های آهنی مقابل پارلمان زنجیر کردند.

یکی از نمایندگان مخالف در مجلس، با بسیار ناامید کننده خواندن شرایط موجود گفت:“برغم قرار گرفتن در جناح مخالف، آماده همکاری با تمام احزاب در پارلمان بودیم اما اکنون مجبور شده ایم با جانمان از دموکراسی مجارستان حراست کنیم.”

پلیس بوداپست، در اعتراض امروز، فرنک گیوركسانی، نخست وزیر سابق را به همراه تعدادی از نمایندگان از محل تجمع دور کرد.

پس از آن حزب راست میانه ویکتور اوربان، نخست وزیرفعلی مجارستان در آوریل سال 2010 اکثریت را در پارلمان بدست آورد و دولت تشکیل داد، عرصه را بر فعالیت رسانه ها تنگتر کرد و با محدویت ساختن برخی نهادها، بر قدرت دولت افزود.

پارلمان مجارستان روز جمعه به جز لایحه مربوط به انتخابات، در صدد تصویب لایحه ای اقتصادی است که با انتقاد اتحادیه اروپا روبروست.