خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

غارت مغازه ها برای کفش های جدید نایک

نظرها
غارت مغازه ها برای کفش های جدید نایک
اندازه متن Aa Aa

نخستین عرضه کفش های بسکتبال ایر جوردن، ساخت شرکت نایک، در آمریکا دردسرساز شد.

در چندین شهر، جوانان برای خرید این کفش ها به مغازه ها هجوم بردند و برخی از آنها با مغازه داران درگیری شدند.

به گفته پلیس تنها در ایندینیاپلیس دست کم سه مغازه هدف دستبرد قرار گرفته اند.