خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتشارحقوق دریافتی خاندان سلطنتی اسپانیا

نظرها
انتشارحقوق دریافتی خاندان سلطنتی اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

برای اولین بار، خاندان سلطنتی اسپانیا، جزئیات حساب مالی خود را منتشر کرد.

براساس بیانیه ارسالی ازسایت اینترنتی کاخ سلطنتی، شاه اسپانیا، سالانه مبلغی نزدیک به سی صد هزار یورو حقوق دریافت می کند.

بعد از رسوایی فساد مالی دامادِ خوان کارلوس، این تصمیم، حرکتی برای شفاف سازی و بازگرداندن اعتماد، تلقی شده است.