خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جزیره ساموآ بیست و چهار ساعت جلو رفت

نظرها
جزیره ساموآ بیست و چهار ساعت جلو رفت
اندازه متن Aa Aa

در مجمع الجزایر مستقل ساموآ در اقیانوس آرام جنوبی، تاریخ 30 دسامبر وجود ندارد، به همین دلیل دولت این کشور مستقل تصمیم گرفته تا 24 ساعت، ساعت این کشور را جلو ببرد .

توییلاپا سایه له له مالیل گائوی، نخست وزیر ساموآ، در این باره میگوید: “تجار زیادی به من گفتند که این تغییر ساعت از نظر اقتصادی بسیار به نفع آنها خواهد بود.”

گفته می شود این تغییر ساعت تجارت با همسایگان این کشور 180 هزار نفری را ساده تر خواهد کرد.

یکی از شهروندان ساموآ نیز معتقد است: “فکر میکنم تغییر ساعت برای پاسخ دادن به نیازهای ساموآ بخصوص درزمینه رشد اقتصادی بسیار مفید خواهد بود.”

به این ترتیب ساعت ساموآ از ساعت یک بعد از ظهر روز جمعه به وقت تهران، 24 ساعت جلو رفته و تاریخ این کشور از 29 دسامبر مستقیما وارد 31 دسامبر 2011 خواهد شد.