خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اروپا سال نوی میلادی را جشن گرفت

اروپا سال نوی میلادی را جشن گرفت
اندازه متن Aa Aa

لندن، پایتخت بریتانیا آغاز سال نوی میلادی را با یازده دقیقه آتش بازی بی نظیر جشن گرفت.

صدها هزار نفر در اطراف چرخ و فلک معروف این شهر و ساعت بیگ بن تماشاگر این آتش بازی بودند.

لندن در سال میلادی جدید میزبان بازیهای المپیک است و شماری از فشفشه ها به شکل حلقه های المپیک بودند.

مثل سالهای گذشته وسایل حمل و نقل عمومی در شب سال نو رایگان بود.

آتش بازی بزرگ برلن در اطراف دروازه براندنبورگ که نماد اتحاد آلمان است برگزار شد.

دو ساعت قبل از آغاز سال نو برگزارکنندگان مراسم مجبور شدند به دلیل پرشدن ظرفیت از ورود افراد بیشتر به این محل جلوگیری کنند. حاضران در میهمانی سال نو در برلن صفی دو کیلومتری تشکیل دادند.

مسکو سه ساعت قبل از اروپای مرکزی سال نوی میلادی را جشن گرفت.

مردم مسکو برای ساعاتی اعتراض به دولت را فراموش کردند و در اطراف کلیسای جامع سنت باسیل به استقبال سال نو رفتند.