خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اصلاحات اقتصادی جیب ایتالیاییها را خالی تر کرده است

نظرها
اصلاحات اقتصادی جیب ایتالیاییها را خالی تر کرده است
اندازه متن Aa Aa

گرچه دولت ایتالیا خبر از کاهش 5.5 میلیارد یورویی کسری بودجه این کشور در سال 2011 در مقایسه با سال فبل از آن داده، اما قیمت سوخت بخصوص بنزین به قیمت رکورد شکن 1 یورو و 74 سنت رسیده است.

اگر به این رقم، کاهش ده درصدی فروش اتومبیل در سال 2011 در مقایسه با سال 2010 را هم اضافه کنیم، به خوبی می توان بدبینی ایتالیاییها به آینده را توجیه پذیر دانست.

یک شهروند ساکن رم می گوید: “وضعیت برای همه دردناک شده، نمی خواهم بدبین باشم ولی متاسفانه وضعیت همین طور است.”

ولی به هر حال دولت تکنوکرات ماریو مونتی افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی را در دستور کار برنامه های ریاضت اقتصادی خود برای دو سال آینده قرار داده است.

همان برنامه هایی که باعث سقوط دولت سیلویو برلوسکنی در یک ماه و نیم پیش شد.

یک فروشنده ساکن رم می گوید: “امیدوارم امسال مثل سال گذشته نباشد اما شک دارم. وقتی مردم حسابهای سالشان را کردند وحشت زده شدند.”

افزایش قیمت بنزین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مسکن و کاهش حقوق بسیاری از مستمری بگیران، سال نوی رضایت بخشی را برای بسیاری از ایتالیاییها نوید نمی دهد.