خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ژیل دپره و هولوفچیک فاتحان روز سوم رالی داکار

نظرها
ژیل دپره و هولوفچیک فاتحان روز سوم رالی داکار
اندازه متن Aa Aa

ژیل دپره موتور سوار فرانسوی در سومین روز از رالی داکار 2012 هم پیروز و هم صدرنشین جدول مسابقات شد.

ژیل دپره بسیار خوش شانس بود که مارک کوما فهرمان سال گذشته و فاتح دو روز گذشته رالی درمیانه راه مسیر را اشتباه رفت تا موتور سوار فرانسوی، نفر دوم سال گذشته رالی داکار فاتح روز لقب گیرد.

رقابت نزدیک بین دپره و کوما فرصت را به فرانس ون هوون داد تا نفر دوم روز سوم مسابقات باشد. در جدول کلی مسابقات مارک کوما دست کم جای دوم را در اختیار دارد.

در بخش وسایل نقلیه چهار چرخ پترهانسل و مینی مشهورش روز بدی را پشست سر گذاشتند. در واقع خودوری پترهانسل در راه دو بار پنچر شد تا فاتح رالی دردو روز گذشته صدر نشینی جدول را از دست بدهد و این فرصت را به نانی روما داد تا اولین مرحله رالی داکار 2012 و پانزدهمین رالی عمرش را فتح کند. قهرمانی نانی روما فرصت را به هولوفچیک هم تیمی اش داد تا با کسب مکان دوم صدر نشین موقتی رالی داکار 2012 باشد.