خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مخالف روس: ما آماده اعتراضات گسترده و آرام می شویم

نظرها
مخالف روس: ما آماده اعتراضات گسترده و آرام می شویم
اندازه متن Aa Aa

سرگئی اودالتسوف، یکی از نامی ترین مخالفان دولت روسیه روزچهار شنبه از زندان آزاد شد. دوران زندان او یک ماه بود اما او بیشتر دوران حبسش را بدلیل اعتصاب غذای طولانی در بیمارستان گذراند.

او بعد از آزادی از زندان گفت: “من و شما بخوبی می دانیم دلیل آزادی من فشار و مخالفت بی سابقه مردم در روسیه است. بدون اعتراضات مردمی آزادی در کار نبود.

از همه شما می خواهم راحت طلبی را کنار بگذارید، ما مهیای اعتراضات گسترده آرام می شویم. بدون هیچ درنگی باید قرار تظاهرات مردمی چهارم فوریه را به واقعه بزرگ تاریخی بدل کنیم.”

سرگئی اودالتسوف درتاریخ 4 دسامبر در جریان تظاهراتی که تقلب انتخاباتی در روسیه را زیر سوال می برد دستگیرو راهی زندان شد.

اعتراضاتی که در روزهای اول کم تعداد بود و در 24 دسامبر گذشته بین 70 تا 100 هزار تن از مخالفان در اعتراض به تقلب انتخاباتی ا به خیابانها کشاند.