خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سرشماری تعداد حیوانات باغ وحش لندن

نظرها
سرشماری تعداد حیوانات باغ وحش لندن
اندازه متن Aa Aa

همیشه در این موقع از سال کارکنان باغ وحش لندن باید سرشماری عمومی از تعداد حیوانات و حشرات اینجا بدست بیاورند.

کاری دردسر ساز که البته همواره جنبه های سرگرم کننده ای نیز دارد.

با هم نگاهی به سرشماری حیوانات باغ وحشی می اندازیم که در آن 18 هزارراس از 750 گونه مختلف حیوانی وجود دارد.

همه این جدای حشرات و آبزیان این باغ وحش است.