خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دانمارک برنامه ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا را اعلام کرد

نظرها
دانمارک برنامه ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا را اعلام کرد
اندازه متن Aa Aa

دولت دانمارک که از اول ژانویه امسال ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، روز پنجشنبه جزئیات برنامه خود برای این دوره شش ماهه را اعلام کرد.

اعلام رئوس این برنامه وکنفرانس مطبوعاتی آن در شرایطی صورت گرفت که نه در محل برگزاری مراسم و نه در اماکن دولتی دیگر دانمارک نشانی از یک پرچم یا نماد اتحادیه اروپا مشاهده نمی شد.

هله تورنینگ اشمیت، نخست وزیر دانمارک در این مراسم ضمن تاکید بر چهار عنصر اروپای مسئول، پویا، سبز و ایمن گفت:

“دانمارک برای پا گرفتن یک اقتصاد مسئول اروپایی کار می کند. اروپا باید از بحران کنونی خارج شود، از بروز بحرانهای تازه جلوگیرد و تمرکز خود را متوجه افزایش تولید و کارآفرینی کند. این بدان معناست که در درجه اول کشورهای عضو باید اصلاحات ضرور برای بازگزداندن اعتماد عمومی در عرصه مالی را به اجرا بگذارند. این برای کسب اعتماد بازارها نیز ضرور است.”

دانمارک همچنین می گوید که اگرچه خود از پول واحد اروپایی استفاده نمی کند، اما تلاش خواهد کرد تا با تشویق سرمایه گذاری بیشتر در زمینه تکنولوژی هماهنگ با محیط زیست، اشتغال زایی سبز، کاهش مصرف انرژی و محدود کردن تولید گازهای گلخانه ای، به اقتصاد اروپا هویتی سبز ببخشد.