خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هاییتی، دو سال بعد از زمین لرزه

هاییتی، دو سال بعد از زمین لرزه
اندازه متن Aa Aa

واقعیت در هاییتی، دو سال پس از خروج دوربین های تلویزیونی… صدها هزار نفر از مردم در چنین اردوگاه هایی باقی مانده اند. بدون آموزش و پرورش و کار، هیچگونه سرمایه گذاری نیز وجود ندارد.