خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برگزاری هفته نمایش مد در شهر ریودوژانیرو

نظرها
برگزاری هفته نمایش مد در شهر ریودوژانیرو
اندازه متن Aa Aa

هفته مد در شهر ریودوژانیرو با حضور طراحان و جدید ترین مجموعه های آنها برای زمستان 2012 برگزار شد.

درونمایه این نمایش که دربخش قدیمی شهر ریو و در کنار دریا اجرا شد، برگشت به مدهای دهه های گذشته و مد رایج در شهر های صنعتی امروزی بود.

نمایش مد در کشور برزیل معمولا در دو شهر ریو و سائوپولو برگزار می شود.