خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هشدار جدی اتحادیه اروپا به مجارستان

نظرها
هشدار جدی اتحادیه اروپا به مجارستان
اندازه متن Aa Aa

در صورت خودداری مجارستان از ایجاد تغییرات در قوانین جدیدش، اتحادیه اروپا اتخاذ تدابیر قانونی علیه این کشور را در دستور کار قرار خواهد داد.

مجارستان یکی از بیست و هفت عضو این اتحادیه است که قوانین جدیدش در سه مورد شامل بانک مرکزی، دامنه قدرت قوه قضاییه و نظارت براطلاعات شخصی، از نظر بروکسل قابل پذیرش نیست.

ویکتور اوربان، نخست وزیر محافظه کار مجارستان از زمان به روی کار آمدن در کمتر از دو سال پیش، سیاستهای غیر دمکراتیکی راعلیه استقلال مطبوعات و نظارت بر اطلاعات شخصی افراد و همچنین در زمینه قوانین مربوط به قوه قضاییه و بانک مرکزی این کشور در پیش گرفته است.

ژوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اروپا درمورد تصمیم روز سه شنبه بروکسل، گفت:“تصمیمی که امروز اتخاذ شد بازتابی از حق ما برای حصول اطمینان از اجرا شدن قوانین اتحادیه اروپا بود. باید به این قوانین چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی احترام گذاشته شود و فضای قانونی با ثباتی برهمه کشورهای عضو حاکم باشد.”

اتخاذ اقدام قانونی علیه قوانین یک کشور توسط اتحادیه اروپا اقدامی نادر است اما نشانگر بیم فزاینده از وضعیت مجارستان بعنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا است.

بروکسل تنها یک ماه به این کشور وقت داده است تا اصلاحات لازم را در قوانین خود بوجود آورد. منابع اروپایی، انجام چنین اصلاحاتی را شرط لازم کمک مالی به مجارستان عنوان کرده اند.

درهمین حال مقامات بوداپست از آمادگی خود برای مذاکره با بروکسل با هدف عدم ارجاع این پرونده به دیوان دادگستری اروپا خبر داده اند.

درحالی که ادامه این سیاست های بوداپست ممکن است موقعیت مجارستان را برای گرفتن کمک مالی که فعلا به آن نیاز دارد به مخاطره بیاندازد، شهروندان این کشور درخیابانهای پایتخت دست به تظاهرات زدند و با سیاستهای اقتدارگرایانه دولت ویکتور اوربان، به مخالفت پرداختند.