خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واکنشها به انتخاب رییس آلمانی پارلمان اروپا

نظرها
واکنشها به انتخاب رییس آلمانی پارلمان اروپا
اندازه متن Aa Aa

مارتین شولتز از کشور آلمان بعنوان رییس جدید پارلمان اروپا برگزیده شد. وی که از قبل احتمال انتخابش زیاد بود، عضو حزب سوسیالیستهای اروپاست.

توافق قبلی بین دو حزب بزرگ پارلمان، پیروزی آقای شولتز را حتمی کرده بود و حالا سکان هدایت عالیترین نهاد قانونگذاری قاره سبز برای دو سال و نیم به این سیاستمدار 56 ساله سپرده می شود.

با این این حال پیروزی او چشمگیر نبود و از مجموع 670 رای، تنها 387 رای نمایندگان را به دست آورد. این در حالی بود که رقبای او نیرژدیوا و دایانا والیس، نمایندگان بریتانیایی پارلمان، هر یک بترتیب 142 و 141 رای به دست آوردند.

دایانا والیس نامزد بریتانیایی و لیبرال این پست، در واکنش به این انتخاب گفت:“ما از پیش توافق کرده بودیم که انتخاب رییس پارلمان درواقع نهادینه شدن چیزی است که ما بریتانیایی ها به آن “بازی نوبت به نوبت” می گوییم. یعنی یکدفعه تو، یکدفه من. وقتی این شیوه تبدیل به رویه شود دیگر دلیلی به برگزاری انتخابات نیست و ریاست چرخشی می شود.”

اما نظر نیرژ دیوا دیگر نامزد بریتانیایی و محافظه کار این دوره :“ما دمکراسی هستیم و باید انتخابات برگزار کنیم. چیزی که اتفاق افتاد این بود که آقای شولتز بعنوان رییس پارلمان اعتبار پیدا کرد، چون من او را به چالش کشیده بودم.”

آقای شولتز جانشین یرزی بوزک لهستانی می شود که از سال 2009 در این سمت ایفای مسئولیت کرده بود.