خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجارستان زیر آتش انتقادات اتحادیه اروپا

نظرها
مجارستان زیر آتش انتقادات اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

مجارستان بخاطر آنچه تخطی از مقررات اتحادیه اروپا توصیف شده، در معرض اقدامات تنبیهی اعضاء قرار گرفته است. این موارد شامل محدود کردن استقلال بانک مرکزی مجارستان، سن بازنشستگی قضات و قوانین رسانه ها می شود.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، اما، روز چهارشنبه گفت دولتش تلاش خود را خواهد کرد که مسائل جاری را در اسرع وقت حل کرده تا بتواند مشمول کمکهای مالی صندوق بین المللی پول و نهاد های اروپایی شود.

نماینده پارلمان اروپا از بلژیک گفت:

“یک مدرک سی صفحه ای از موارد تخطی مجارستان از مقررات اتحادیه در اختیار دارم. بنابراین تعجب می کنم که می شنوم در مجارستان و در مورد مجارستان مسئله عمده ای وجود ندارد”.

نماینده فرانسه هم افزود:

“درست است که قوانین ترمیم خواهند شد، اما این امر میتواند در هردو جهت درست یا غلط انجام شود. این راه می تواند در جهت آقای چاوز یا کاسترو و رژیمهای خودکامه ای پیش رود که با آنها مبارزه کرده ایم.”

نخست وزیر مجارستان گفته است که با توجه به سرعت و وسعت اصلاحات انجام شده در این کشور، بروز مسائلی چند، غیر قابل اجتناب بوده و وعده داده است که این نکات را در مذاکره با رئیس کمیسیون اروپا حل خواهد کرد.

ویکتور اوربان در مقابل گفت:

“ما ارزشهای دین مسیح را دنبال می کنیم و فکر می کنیم جزئی از یک ملت بودن به اهمیت خانواده است. شاید بسیاری از اعضای پارلمان با این احساسات بیگانه باشند، اما به اعتقاد من این همچنان موضعی اروپائئ است . ما آزادیم که آنرا ابراز کنیم.”

اگر اتحادیه به این نتیجه برسد که مجارستان علیرغم این، راه خود را دنبال می کند، احتمال دارد دولت این کشور را برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه، مورد تحریم قرار دهند.