خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حجم ذخایر نفتی بریتانیا سه برابر می شود

نظرها
حجم ذخایر نفتی بریتانیا سه برابر می شود
اندازه متن Aa Aa

 
با کشف یک میدان نفتی در جزایر فالکلند، مجمع ‌الجزایری در آمریکای جنوبی که در اقیانوس اطلس جنوبی قرار گرفته و به کشور بریتانیا تعلق دارد، حجم ذخایر نفتی بریتانیا سه برابر می شود.
 
سی سال پیش ، مارگارت تاچر در یک جنگ 74 روزه با آرژانتین این جزایر را به تصاحب بریتانیا در آورد.
 
کاشفان این میدان نفتی ارزیابی می کنند، حجم ذخیره نفتی این میدان حدود هشت میلیارد و سیصد میلیون بشکه است.