خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سرمایه گذاری چین در شبکه آب لندن

سرمایه گذاری چین در شبکه آب لندن
اندازه متن Aa Aa

چین از محل صندوق سرمایه گذاری اش که بیشترین اندوخته این کشور در آن جای دارد، بخش کمی از سهام شرکت تامس واتر را خرید. بدین ترتیب چین 8.68 درصد از سهام این شرکت را که تامین کننده آب مصرفی لندن است، به تصاحب خود درآورد.

سرمایه موجود در صندوق سرمایه گذاری چین بالغ بر 410 میلیارد دلار می شود.