خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عضویت کرواسی در اتحادیه اروپا

نظرها
عضویت کرواسی در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

با دلی لرزان بسوی اتحادیه اروپا ! روز یکشنبه، کرواسی برای پیوستن به اتحادیه رفراندوم برگزار می کند.

انتظار می رود پنجاه تا شصت درصد مردم کرواسی به پیوستن به اتحادیه اروپا رای مثبت بدهند، اما همه مردم کشور مطمئن نیستند که این گام به صلاح نزدیک باشد.

برای بسیاری، اما ، پیوستن به اتحادیه اروپا به معنی بهتر زیستن است.

“فکر می کنم کرواسی می تواند از عضویت در اتحادیه مستفیذ شود. لهستان از تمام مزایای آن استفاده کرده است”.

احساسات عمومی در کرواسی در مجموع نه چندان طرفدار و نه چندان علیه عضویت در اتحادیه است.

“حرفهای زیادی در مورد مزایای پیوستن به اتحادیه مش شنوید، اما فکر نمی کنم چیزی تعییر کند.”

روز یکشنبه مردم کرواسی در مورد عضویت در اتحادیه تصمیم خواهند گرفت.