خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا اعتماد به بازارهای سرمایه باز می گردد؟

آیا اعتماد به بازارهای سرمایه باز می گردد؟
اندازه متن Aa Aa

هفته ای که گذشت، هفته پر اتفاقی بود.

فرانسه موفق شد، به آسانی نه و نیم میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی اش را در بازار اوراق بهادار بفروشد. با نرخ بهره ای به مراتب کمتر از گذشته.

این اولین دور فروش اوراق قرضه از سوی فرانسه پس از کاهش رتبه اعتباری آن از سوی موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پور بود. در اینباره با میهمان برنامه گفتگو می کنیم.

دولت پرتغال، به منظور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، قانون کار این کشوررا اصلاح کرد. کاهش تعطیلات رسمی یکی ازاین اصلاحات بود.

در هفته ای که گذشت، ارزش سهام شرکت کارنیوال کورپوریشن هم که کشتی واژگون شده کوستا کونکوردیا یکی از کشتی های آن است، چهارده درصد سقوط کرد.