خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سیاستمدار لهستانی در پارلمان این کشور ماریجوانا دود کرد

نظرها
سیاستمدار لهستانی در پارلمان این کشور ماریجوانا دود کرد
اندازه متن Aa Aa

یانوش پالیکوت، رییس یک جنبش چپگرای لهستان با دود کردن ماریجوانا در پارلمان این کشور، خواستار رفع مجازات برای مصرف مواد مخدر ضعیف شد.

این کار باعث شد سرویس امنیتی پارلمان به حالت آماده باش در آید.