خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سایه بحران بدهی های منطقه یورو بر سر نشست داووس

نظرها
سایه بحران بدهی های منطقه یورو بر سر نشست داووس
اندازه متن Aa Aa

داووس دهکده ای کوهستانی درسوییس است، با سیمایی برف آلود، آغشته به طعم سیاست و اقتصاد و میزبان نشست مجمع جهانی اقتصاد.

بحران مالی منطقه پولی یورو برمذاکرات سیاستمداران و اقتصاددانان بزرگ دنیا در این نشست بزرگ سایه انداخته و آنرا تحت شعاع قرار داده است.

ویویان ردینگ، معاون کمیسیون اروپا ضمن تاکیر بر آگاهی خود از چالش های پیش روی تصمیمگیران اقتصاد دنیا، گفت :“ما مجبور به اتخاذ سیاستهای ریاضتی هستیم. باید این کسری بودجه را جبران کنیم که به مرحله انفجار رسیده. این مشکل تنها مختص نسل حاضر نیست بلکه نسلهای بعدی هم وامدار آن خواهند شد. باید کاری کنیم و به مردم نشان دهیم که در ته این تاریکی روشنایی نهفته است…، که امید داریم و همیشه راهی هست… و اینکه بزرگترین ثروت اروپا، داشتن پانصد میلیون مصرف کننده بالقوه است.”

ژان مونه یکی از معماران اروپایی، پیش از این پیش بینی کرده بود که اروپا روزی دچار بحران خواهد شد ولی برای رهایی از آن راه حلهای متنوعی پیدا خواهد کرد. سخنی که این روزها بیشتر جنبه حقیقت یافته است.