خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انگشت برنانکی بر ماشه است

نظرها
انگشت برنانکی بر ماشه است
اندازه متن Aa Aa

آنگونه که آنگلا مرکل در داووس گفت، تنها حوزه یورو در مخمصه قرار ندارد، بلکه مناطق دیگر نیز