خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اظهار امیدواری کنفرانس داووس نسبت به رفع بحران حوزه یورو

نظرها
اظهار امیدواری کنفرانس داووس نسبت به رفع بحران حوزه یورو
اندازه متن Aa Aa

مقامات و کارشناسان اقتصادی شرکت کننده در مجمع جهانی اقتصاد در داووس خواهان اطمینان از آن شدند که اروپا قبل از اینکه بحران بدهی هایش اقتصاد جهانی را به زیر کشد، درمسیر حل این بحران قرار گیرد.
 
ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا در این باره اظهار امیدواری کرد و گفت:
“اگر به چهار سال قبل بازگردیم، می توانیم آغاز بحران مالی را بینیم. و وقتی به میزان پیشرفت کشورهای حوزه یورو در رعایت محدودیت ها و صرفه جویی های مالی و تعهد به اصلاحات ساختار اقتصادی نگاه می کنیم، شگفت زده می شویم.”
 
ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان نیز در این رابطه گفت:
“من انتظار تعویق و تغییر در ساختار بدهی های یونان را ندارم. اطمینان دارم که اگر هر کس آماده باشد که آنچه مورد توافق قرار گرفته را انجام دهد و همه شرکای یونان نیز چنین کنند، ما می توانیم از هرگونه شکست در این زمینه بپرهیزیم و البته بخش خصوصی نیز باید مسئولیت و سهم خود را برعهده گیرد.”
 
سران اقتصادی جهان در داووس همچنین تاکید کردند که از دو ماه قبل به این سو که بانک مرکزی میلیاردها یورو را برای کمک به وضعیت شکننده بانک ها اختصاص داد و اصلاحات مالی آغاز شد، تصویر اروپا تغییر کرده است.