خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سود سانتاندر سقوط کرد

Access to the comments نظرها
سود سانتاندر سقوط کرد
اندازه متن Aa Aa

سود بزرگترین بانک منطقه یورو، سانتاندر، در سه ماهه چهارم سال گذشته، 98 درصد سقوط کرد.

درآمد خالص این بانک اسپانیایی از دو میلیارد و یکصد میلیون در مدت مشابه در سال قبل به 47 میلیون یورو کاهش یافت.

سانتاندر زیان خود را ناشی از سرمایه گذاری هایش در بخش مسکن در بریتانیا و برزیل می داند.