خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سود سانتاندر سقوط کرد

نظرها
سود سانتاندر سقوط کرد
اندازه متن Aa Aa

سود بزرگترین بانک منطقه یورو، سانتاندر، در سه ماهه چهارم سال گذشته، 98 درصد سقوط کرد.

درآمد خالص این بانک اسپانیایی از دو میلیارد و یکصد میلیون در مدت مشابه در سال قبل به 47 میلیون یورو کاهش یافت.

سانتاندر زیان خود را ناشی از سرمایه گذاری هایش در بخش مسکن در بریتانیا و برزیل می داند.