خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اصلاح قانون کار دراسپانیا با هدف مبارزه با بیکاری

نظرها
اصلاح قانون کار دراسپانیا با هدف مبارزه با بیکاری
اندازه متن Aa Aa

دولت اسپانیا روز جمعه طرح اصلاح قانون کار این کشوررا تصویب کرد. اصلاحات مزبور به کارفرمایان اجازه خواهد داد تا در استخدام و اخراج کارگران خود آزادی عمل بیشتری داشته باشند.

دولت اسپانیا هدف از این کار را مهار بیکاری روزافزون و مقابله با بحران اقتصادی در این کشور عنوان کرده است. مسئله ای که انتقادهای زیادی را از جانب اتحادیه ها و فعالان حقوق کارگران برانگیخته است.

یکی ازطرفداران گروههای چپ می گوید:” این استراتژی هر چه را که ازدولت رفاه در اسپانیا مانده، نابود خواهد کرد و در واقع پیروی از مدل بریتانیایی هاست که نهایتا فرصت های بیشتر تجاری را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی می گذارد… یعنی تجار بزرگ، بانکهای بزرگ و آنهایی که سرمایه های کلان دارند.”

نگاهی به نمودار رشد بیکاری در اسپانیا نشان می دهد که در سال جاری میزان بیکاری با 1.6 درصد افزایش نسبت به سال 2011 به 24.4 درصد خواهد رسید. این میزان در سال 2013 بازهم افزایش و به 24.6 درصد خواهد رسید.

آخرین اصلاحات قانون کار اسپانیا را دولت سوسیالیست زاپاترو سپتامبر سال گذشته عملی کرد، اصلاحاتی که موجب اعتصاب عمومی گسترده دراین کشور شد.