خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پارلمان یونان برنامۀ ریاضت اقتصادی دولت را تصویب کرد 

نظرها
پارلمان یونان برنامۀ ریاضت اقتصادی دولت را تصویب کرد 
اندازه متن Aa Aa

های بیشتر برای کاهش کسری بودجۀ این کشور را صادر کرد. در این برنامۀ جدید ریاضت اقتصادی، کاهش بیشتر هزینه‌های بخش‌های دولتی و افزایش مالیات برای درآمد بیشتر توسط دولت گنجانده شده است.
  
با تصویب این برنامه توسط پارلمان، دولت یونان به زودی یک وام 130 میلیارد یورویی از سوی ترویکا در ادامۀ کمک به این کشور برای خروج از بحران مالی دریافت خواهد کرد.
 
هزاران نفر به دعوت سه سندیکای بزرگ یونان، روز یکشنبه با برگزاری تظاهرات و تجمع در مقابل پارلمان یونان خواستار رای منفی نمایندگان پارلمان این کشور به این طرح شدند.