خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشکل غذا رسانی به فقرا در اروپا

نظرها
مشکل غذا رسانی به فقرا در اروپا
اندازه متن Aa Aa

زمستان سال 1998 هم زمستان سختی بود. در آن سال، طرح غذا رسانی به فقرا به عنوان اقدامی عاجل به مرحله عمل گذاشته شد. بیست و پنج سال گذشته و اکنون بخشی از مواد غذایی مورد نیاز فقرا باید از بازار آزاد خریداری شود، چون انبارها خالی است و دادگاه فعالیت مجریان این اقدام خیر خواهانه را غیر قانونی اعلام کرده است.

یک نماینده پارلمان اروپا می گوید:

“بحران مالی موجب بروز فقر در سطوح مختلف جامعه چه در کشورهای جنوب و چه کشورهای شمال اروپا، و اعضای جدید و قدیمی اتحادیه شده است. کمک به آنها در این زمستان سخت با گروههای کثیری بی خانمان در شرایط دشوار لازم است.”

هرچند دوره فعالیت طرح غذا رسانی سال آینده تمام می شود، اما اراده سیاسی برای ایجاد سازمانی مشابه وجود دارد.

رئیس کمیته کشاورزی اتحادیه اروپا می گوید:

“مسئله این است که توافق میان آلمان و فرانسه ما را مجبور به لغو برنامه غذارسانی می کند، اما کمیسیون و پارلمان اروپا مایل به ادامه کمکها هستند. پیشنهادات مربوط به آن در پارلمان ادامه خواهد یافت”.

گزارشگر یورونیوز می گوید:

“کمیسیون اروپا برآورد کرده است که 43 میلیون نفر در اروپا در خطر گرسنگی قرار دارند که در حال حاضر تنها نیمی از آنها کمک تغذیه در یافت می کنند. با وجود این، تنها دو سال دیگر معلوم خواهد شد که طرح غذا رسانی به فقرا در حیطه مسئولیت اتحادیه باقی خواهد ماند یا به کشورهای عضو محول خواهد شد.”