خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جراحی دقیق تر با استفاده از مدل فیزیولوژی مجازی

جراحی دقیق تر با استفاده از مدل فیزیولوژی مجازی
اندازه متن Aa Aa

اینجا در بیمارستانی در بروکسل، جراحان سرگرم ریشه کن کردن یک غده سرطانی روی کبد بیمارند. اما آنها تنها نیستند، بلکه یک مدل کامپیوتری سه بعدی دستیار آنهاست که فیزیولوژی مجازی نام گرفته است.

در برنامه این هفته جهان آینده