خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اجلاس رسمی پارلمان اروپا در مورد یونان

اجلاس رسمی پارلمان اروپا در مورد یونان
اندازه متن Aa Aa

روز چهارشنبه، اجلاس رسمی پارلمان اروپا در مورد یونان برگزار شد. در این اجلاس ، این نظام سیاسی یونان بود که بیش از اقتصادش مورد انتقاد قرار گرفت.

نماینده پارلمان اروپا از بلژیک گفت:

“انتقاد من از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول این است که آنها سیاستهای احزاب سیاسی یونان را دنبال می کنند.”

نماینده دیگر پارلمان اروپا مسئله را از دید اقتصادی نگریسته و می گوید چرخ اقتصاد یونان باید دوباره براه بیفتد:

“اگر فقط به اقدامات ریاضتی بسنده کنید، تنها به افزایش کسری بودجه کمک خواهید کرد. در عین حال، میان اتحادیه اروپا و یونان مذاکره ای صورت نگرفته است. البته اصلاحات لازم است، اما نه اصلاحاتی که اتحادیه و صندوق بین المللی میخواهند”.

همین نظریه از طرف نماینده سبز ها در پارلمان مطرح شد که خواهان سرمایه گذاری در یونان است.

“ما این سرمایه گذاریها را باید با کمک شرکتهای یونانی انجام بدهیم. باید با کشور یونان همگامی کنیم. باید ساختاری بیابیم که این سرمایه گذاریها در کام بوروکراسی کشیده نشود”.