خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصمیم خودکشی زوج جوان یونانی

نظرها
تصمیم خودکشی زوج جوان یونانی
اندازه متن Aa Aa

بحران اقتصادی یونان و فشارآن براقشارمختلف جامعه این کشور بقدری زیاد شده که روز چهارشنبه یک زوج جوان آتنی را بفکر خودکشی انداخت.

این دو کارمند جوان یک شرکت دولتی که بدلیل سیاستهای ریاضتی دولت یونان دستمزدشان کاهش پیدا کرده و درآستانه اخراج ازمحل کارشان هستند، در اعتراض به این وضعیت و به قصد خودکشی، خود را از پنجره محل کارشان واقع در طبقه دوم ساختمان آویزان کردند.

ماموران امنیتی که پیش تر همسر این خانم را متقاعد کرده بودند از تصمیمش منصرف شود، پنج ساعت بعد ازانتشار تصاویر مربوطه موفق شدند او را نیزاز تصمیم خود منصرف و بداخل ساختمان هدایت کنند.

سیاستهای ریاضتی آتن و کاستن ازهزینه های دولت، نرخ بیکاری دراین کشور در آستانه ورشکستگی را به بیست و یک درصد رسانده است. این درحالیست که دولت در نظر دارد بمیزان قابل توجهی از دستمزد کارمندان و بازنشستگان بکاهد و طبق برنامه قرار است طی سال جاری حداقل پانزده هزار نفر از کارمندان خود را نیز خانه نشین کند.