خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وزیردارایی یونان: می خواهند ما را از منطقه یورو بیرون کنند

Access to the comments نظرها
وزیردارایی یونان: می خواهند ما را از منطقه یورو بیرون کنند
اندازه متن Aa Aa

درپی لغو نشست وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازاربورس یونان چهارشنبه ای سیاه را تجربه کرد. قراربود این وزرا در نشست چهارشنبه شب خود در بروکسل در مورد واریز بخش دیگری از کمک مالی به این کشور بحران زده گفتگو کنند.

ژان کلود یونکر رییس گروه اروپا پیش تر تعلل گروهای سیاسی یونان در پاسخگویی به خواسته های وام دهندگان را دلیل لغو این جلسه اعلام کرده بود.

این درحالیست که اوانجلوس ونیزلوس وزیردارایی یونان با تاکید براینکه کشورش بخش اعظم تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را برای دریافت مرحله بعدی کمکهای مالی اجرا کرده است، گفت:“درحال حاضر نیروهایی در داخل اروپا فعالند که دارند با آتش بازی می کنند. برای اینکه معتقدند که تصمیم بیست و ششم اکتبر شورای اروپا نباید اجرا شود و با بی توجهی به شرایطی که تاکنون فراهم شده فقط می خواهند یونان را ازمنطقه پولی یورو بیرون کنند.”

یونان به وام دهندگان خود وعده کرده تا با کاهش دستمزدها، هزینه های دولتی را بمیزان قابل توجهی کاهش دهد. گفته می شود وزیر دارایی یونان در یک اقدام نمادین، کاهش دستمزدها را از حقوق خود شروع کرده است.