خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زیان دو میلیارد پوندی بانک سلطنتی اسکاتلند

نظرها
زیان دو میلیارد پوندی بانک سلطنتی اسکاتلند
اندازه متن Aa Aa

کاهش دو میلیارد پوندی در ترازنامه بانک سلطنتی اسکاتلند در سال 2011، نگرانی شبکه بانکی اروپا را برانگیخته است. این درحالی است که معادل یک میلیون پوند به کارکنان و بویژه مدیران این بانک پاداش پرداخت شده است.

با این حال استیون هستر مدیر اجرایی بانک خوش بین است:
“ما درحال خنثی کردن بزرگترین بمب ساعتی بانکی در تاریخ هستیم. کارکنان این بانک ظرف سه سال گذشته موفق شده اند خطرات ناشی از تراز مالی هفتصد میلیارد پوندی این بانک که دوبرابر کل بدهی های یونان است را کاهش دهند.”

این بانک که هشتاد و دودرصد آن در مالکیت دولت است، در سال 2008 از یک زیان پنجاه میلیارد یورویی نجات یافت. مدیران بانک سلطنتی اسکاتلند، بحران مالی در حوزه یورو و بدهی های یونان را از عوامل زیان مالی بانک می دانند، با اینحال آنها تصمیم گرفته اند تا بخش سرمایه گذاری های بانک را محدود کنند.