خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مرکل قتلهای نئونازیها را «جنگ علیه آلمان» خواند

نظرها
مرکل قتلهای نئونازیها را «جنگ علیه آلمان» خواند
اندازه متن Aa Aa

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان قتلهایی را که نئونازیها با انگیزه نژادپرستانه انجام داده اند «جنگ علیه کشور» خواند.

خانم مرکل که در مراسم یادبود قربانیان نژادپرستی در برلین صحبت می کرد این قتلها را موضوع اصلی سخنرانی خود قرار داد.
سه ماه قبل پلیس کشف کرد که یک گروه نئونازی در قتل نه نفر که هشت نفرشان ترک تبار و یک نفر یونانی تبار بود مشارکت داشتند. این قتلها در بین سالهای 2000 تا 2007 میلادی صورت گرفته اند.