خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زیانی غیر منتظره برای بانک اعتبارات کشاورزی فرانسه

نظرها
زیانی غیر منتظره برای بانک اعتبارات کشاورزی فرانسه
اندازه متن Aa Aa

بانک اعتبارات کشاورزی فرانسه، روز پنجشنبه گزارش داد که در سه ماهه چهارم سال گذشته، با زیانی سه و هفت صدم میلیارد یورویی روبرو بوده که بیش از زیان محاسبه شده و مورد انتظار بوده است.

بانک اعتبارات کشاورزی فرانسه دلیل این افزایش زیان را، هزینه محدود سازی ترازنامه مالی خود در ارتباط با بحران یونان دانسته است.