خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تزریق دوباره پول ارزان به بانکهای اروپایی

نظرها
تزریق دوباره پول ارزان به بانکهای اروپایی
اندازه متن Aa Aa

بانک مرکزی اروپا برای دومین بار در دو ماه گذشته وام کم بهره به بانکهای اروپایی داد.
ماریو دراگی ، رئیس بانک مرکزی اروپا که معتقد است این بانک نمی تواند بطور مستقیم در حل بحران بدهی های منطقه یورو ایفاء نقش کند، از طریق محرک های اقتصادی سعی در تقویت اقتصاد این منطقه دارد.
دو ماه پیش این بانک به 523 بانک 489 میلیارد یورو وام داد و اینبار به 800 بانک، مبلغ 529 و نیم میلیارد یورو وام با نرخ بهره یک درصد اعطا کرد. بانکها این وجه را می توانند با نرخ بهره بالاتری به مشتریان وام دهند و یا اوراق قرضه دولتی بخرند.

مدیر بانک انگلستان می گوید:” ایده این وام ارزانقیمت به بانکها در دراز مدت این است که بانکها این پول را به مشاغل کوچک قرض دهند و این باعث رشد اقتصادی شود. اما این امرتحقق نخواهد یافت. آنچه بانکها بخصوص در کشورهای جنوبی منطقه یورو انجام خواهند داد این است که از این وجه برای جبران و جایگزینی منابع مالی که از بانک خارج می شوند استفاده خواهند کرد.”

این در حالیست که بانکهای اسپانیایی ماه گذشته، بیش از 23 میلیارد یورو در اوراق قرضه دولتی این کشور سرمایه گذاری کردند. بانکهای ایتالیایی هم در این ماه بیست میلیارد و ششصد میلیون یورو از بدهی های دولت را در قالب اوراق قرضه دولتی خریداری کردند.