خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ایکیا به جاسوسی متهم شد

نظرها
ایکیا به جاسوسی متهم شد
اندازه متن Aa Aa

کارکنان شرکت سوئدی ایکیا در فرانسه از این شرکت به دلیل جاسوسی شکایت می کنند.

ایکیا متهم است که از طریق یک شرکت کارآگاهی خصوصی بصورت غیر قانونی، به سابقه کارکنان و برخی از مشتریان در بایگانی پلیس دست یافته است.

نشریه “کنرد آنشنه” با انتشار ایمیل هایی که در چند سال اخیر بین مدیران ایکیا و شرکت کارآگاهی رد و بدل شده، این ادعا را تایید می کند.