خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پایان موقت اعتصاب کارکنان فرودگاه فرانکفورت

نظرها
پایان موقت اعتصاب کارکنان فرودگاه فرانکفورت
اندازه متن Aa Aa

اعتصاب کارکنان ایمنی زمینی پرواز فردوگاه فرانکفورت آلمان پایان یافت.

مقامات قضایی آلمان این اعتصاب را غیر قانونی خوانده اند.

در مقابل، سندیکای کارگری این فرودگاه اعلام کرده است که به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.

اعتصاب کنندگان پیش تر از کارکنان برج مراقب نیز خواسته بودند که به آنها بپیوندند.