خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنفرانس بهاره سران اتحادیه اروپا

نظرها
کنفرانس بهاره سران اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

سه ماه پس ازپیشنهاد آلمان و فرانسه برای ایجاد یک معاهده مالی جدید میان اعضای اتحادیه اروپا، این معاهده در اجلاس بهاره سران امضاء خواهد شد، اما بریتانیا و جمهوری چک از پذیرش آن خودداری کرده اند.

از این گذشته، شورای اروپا دو هفته پس از اعطای بخش دیگری از کمکهای مالی به یونان، اوضاع اقتصادی بویژه در منطقه یورو را مورد بررسی قرار می دهد.

رهبران اروپا، همچنین، خود را برای اجلاس آتی “جی هشت“، “جی بیست” و کنفرانس “ریو” با حضور سازمان ملل آماده می کنند. در دستور جلسه، بحران سوریه و نامزدی صربستان برای عضویت در اتحادیه اروپا قرار دارد.

انتظار می رود کنفرانس بروی رشد اقتصادی و ایجاد کار و ابتکارات جدید هم بحث کند. رئیس کمیسیون اروپا در نامه ای به بیست و هفت عضو اتحادیه از آنها خواسته است تا برای ایجاد رقابت اقتصادی در اروپا پیشنهاداتی قاطع ارائه کنند.