خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پناهجویان ساحل عاج در لیبریا

پناهجویان ساحل عاج در لیبریا
اندازه متن Aa Aa

با برافروخته شدن شعله های جنگ در کشور ساحل عاج در زمستان سال گذشته، هزاران نفر از مردم این کشور برای فرار از خونریزی جابجا شده به لیبریا رفتند.

داستان همیاری و همدلی دو جامعۀ دگرگون شده از جنگ در زمان دشواری ها در این برنامه نشان داده می شود.